Fashion Gratis bloggen bei
myblog.de

Liebe

Před dlouhou,dlouhou dobou existovalo strov, na kterém žily všechny pocity člověka: Dobrá nálada, Smutek,Vědění ... a kromě ostatních různých pocitů i Láska. Jednoho dne se Pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen Láska chtěla čekat doposlední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila Láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem lásky Bohatství. Zeptala se: "Bohatství, můžeš mě vzít ssebou"? "Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo". Tak se Láska zeptala Pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: "Pýcho, můžeš mě vzít s sebou"? "Já tě, Lásko, nemůžu vzít ..."odpověděla Pýcha, "tady je všechno perfektní. Mohla bys poškodit mou loď". Láska se tedy zeptala Smutku, který jel kolem: "Smutku, prosím, vezmimě s sebou". "Ach Lásko", řekl Smutek, "já jsem tak smutný, že musím zůstat sám". Také Dobrá nálada projela kolem Lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni Láska volá. Najednou řekl nějaký hlas: "Pojď lásko, já tě vezmu". Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láskasi uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se Vědění: "Vědění, můžeš miříct, kdo mi pomohl"? "To byl Čas", odpovědělo vědění. "Čas ?" zeptala se Láska, "proč mi pomohl čas"? A Vědění odpovědělo: "protože jen čas ví, jak důležitá je láska v životě"!
5.4.10 13:22
 

Beginn

Beginn

Themen

Link Link Designer

NEWS

Hier passen Neuigkeiten rein
> Platz genug für einen Lauftext